Available from KDZ office
SCORE
 

437. Missieri sejjaħtli

Missieri sejjaħtli,
Hawn jien, f’darek ġejt,
Imħabbtek biex tgħidli
Tiġbidni trid lejk.
Semmagħni tagħlimek fi triqti rrid.
Ir-rieda qawwili ħa nġorr is-salib.

Ġejt ngħanni ma’ ħuti
Fis-sewwa t-twemmin,
Ta’ Ibnek l-imħabba li feda l-bnedmin.
U nfaħħrek bla heda,
Hekk kif fil-Quddies,
F’kull siegħa ta’ ħajti:
Fix-xogħ’l fil-mistrieħ.

Din l-għanja hi talba
Imsieħba mal-frott,
Tal-qalb li hi niedma,
Tal-qalb li trid tħobb.
Mulej, Sid il-ħajja,
Int l-hena tal-qlub,
Nitolbok biex tbiegħed
Kull ħsara u kull dnub.

P. Alfons M. Sammut OFM Conv. & P. Ġorġ
Zammit OFM Conv.

 

Waqt Liturġiku

Dħul

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright