Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
MP3 File
MP3
 
Midi File
Midi
 

438. Missierna

Missierna illi inti fis-smewwiet,
Jitqaddes l-isem tiegħek,
Jitqaddes l-isem tiegħek,
Tiġi saltnatek, ikun dak li trid inti,
Ikun dak li trid inti
Fis-sema hekkda fl-art.

Ħobżna, ħobżna ta’ kuljum,
Agħti, agħtina llum.
Aħfrilna id-dnubiet tagħna
Aħfrilna id-dnubiet tagħna,
Bħalma aħna wkoll naħfru
Lil min hu ħati għalina,
La ddaħħalniex fit-tiġrib,
Iżda eħlisna minn kull deni.


 

 

Waqt Liturġiku

Missierna

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright