439. Missierna

Missierna li inti fis-smewwiet,
Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
Ikun dak li trid int
Kif fis-sema hekkda fl-art,

Ħobżna ta’ kuljum agħtina llum
Dnubietna aħfrilna bħalm' aħna naħfru
Lil min hu għalina ħati

La ddaħħalniex fit-tiġrib x2

Iżda mid-deni eħlisna
Missierna


 

 

Waqt Liturġiku

Missierna

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright