Chords
CHORDS
 
Powerpoint
PPT
 
Video
 

446. Mulej f’idejk

Ħsibijietna indawru lejn l-artal
U naraw is-sagrifiċċju tas-salib
F’dal-mument offrut għalina lkoll
Biex fuqek tieħu t-toqol ta’ kuljum.

Rit:
Mulej f’idejk, jien nagħti ħajti lilek
Mulej f’idejk, ma’ dal-ħobż u l-inbid
Mulej f’idejk, hawn ir-rieda tiegħi
Fuq dan l-artal
Hawn jien Mulej, hawn jien.

Robert Galea © Robert Galea 2007

 

Waqt Liturġiku

Offertorju

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright