Available from KDZ office
SCORE
 

447. Mulej ġejna qrib artalek

Mulej ġejna qrib artalek,
Għalkemm ħafna miġburin,
B’imħabbitna lkoll ningħaqdu
F’qalb Ġesù, Ibnek ħanin.

Ilqa’ talbna, o kbir Alla,
Fih int tisma’ lill-Feddej
Isma’ kelmtu fil-kant tagħna
Kristu, Ibnek, il-Mexxej.

Darba raw id-demm u l-ilma,
Issa biss il-ħobż, l-inbid;
Darba bata bħala bniedem;
Issa biss taħt xebh irid.


Kliem ta' Br. Henry fsc fuq mużika ta' E. Elgar

 

Waqt Liturġiku

Dħul

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright