Scores
SCORE
 

448. Mulej Ġesù int tagħna t-triq

Mulej Ġesù, Int tagħna t-triq,
Għallimna dejjem infittxuk,
Wassalna Int għand il-Missier:
Mulej Ġesù ismagħna.

Mulej Ġesù, is-sewwa Int,
Għarrafna kelmtek nitolbuk,
Kelmtek hi saħħa barka u għerf:
Mulej Ġesù ismagħna.

Mulej Ġesù, tal-ħajja s-Sid,
Li b’ħajja tajtna ġismek,
Agħmel li ngħixu, biss għalik:
Mulej Ġesù ismagħna.


 

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright