Scores
SCORE
 

450. Mulej irriduk

Bħax-xemx illi ddawwal il-jum tal-Mulej;
Il-qamar wens il-lejl.

Rit:
Mulej irriduk, din qalbna nagħtuk,
Flimkien mal-kant ta’ ferħ.

Mulej irriduk, din qalbna nagħtuk,
Flimkien mal-kant ta’ ferħ.

Bħal fjuri tal-ġonna mimlija lwien sbieħ
Jitħarrku b’mewġ ir-riħ. Rit:

Bħall-ikel li jaqta’ il-ġuħ lill-bnedmin
U l-għatx b’dak l-ilma bnin. Rit:

Bħat-tfajjel li jfittex l-għajnuna tal-omm
Taħt ħarstek lilna żomm. Rit:

Mulej int il-ħajja, is-sewwa, it-triq,
Fik hemm kulma nixtieq. Rit:


P. Gorg Zammit OFM Conv.

 

Tema

Tifħir
Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright