Available from KDZ office
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

49. Bħal warda

Nixtieqni kont bħal warda,
Imqiegħda fuq l-artal,
Biex nehda ħdejk, Marija,
U l-fwieħa nroxx madwar.

Rit:
Għax jien irrid inħobbok,
Kif qatt ma ħabbek ħadd,
U qalbi ma’ qalbek norbot,
Biex ma ninfirdu qatt.

Nixtieqni kont bħal kewkba,
Li tteptep hekk sabiħ,
Biex fuq rasek, Marija,
Niġi niddi w nistrieħ. Rit:

Nixtieqni kont bħal sħaba,
Li tiġri f’sema nir,
Biex bħal tapit, Marija,
Quddiemek kont insir. Rit:

Ġorg Pisani & P. Ġorg Zammit OFM Conv.

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright