Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

5. Agħti glorja ’l ismek
(Glorify thy name)

Lilek inħobbu, Missier inqimu nfaħħru
Agħti glorja ’l ismek fuq din l-art
Agħti glorja ’l ismek
Agħti glorja ’l ismek
Agħti glorja ’l ismek fuq din l-art.

Lilek inħobbu, Ġesù nqimu nfaħħru ...

Lilek inħobbu, o Spirtu nqimu nfaħħru ...

 

Addattata għall-Malti minn Joe C. Aquilina

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright