Chords
CHORDS
 

50. Bħalma ħabbejtkom jien

Mulej Ġesù, ħaruf divin,
Jien noffri lejk id-dlamijiet
Żommli jdejja biex nara t-triq,
Li twassal għand,
Għand l-imħabba tal-Missier.
Imħabbtek kullimkien,
B’għemilek u bil-kliem
Ngħixu lkoll fis-sliem, f’dal-ħolqien.

Rit:
Bħalma ħabbejtkom jien, il-Mulej, Għandkom tħobbu lil xulxin
Bħalma ħabbejtkom jien, il-Mulej, Għandkom tħobbu lil xulxin
Rodd dan il-kmandament, faħħar Lili f’kull mument
Ħa tkun dixxiplu tiegħi int.

Mulej Ġesù, jien nafda fik,
Imla dil-qalb bi mħabbtek int
Sawwab fuqi ilma frisk,
Fejqan sħiħ, xmara tfawwar mill-ġdid.
Imħabbtek kullimkien,
B’għemilek u bil-kliem
Ngħixu lkoll fis-sliem, f’dal-ħolqien. Rit:

Missier Sid tas-sema u tal-art
Imħabbtek ma tispiċċa qatt. Rit:

Jurgen Gerada © 2007 Jurgen Gerada

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright