Scores
SCORE
 

503. O Qalb Ħanina

O Qalb ħanina li mill-jasar fdejt
Lill-bnedmin kollha li bla tarf ħabbejt,
Kebbes lil qlubna, miġburin f’riġlejk,
Bin-nar ta’ mħabbtek sabiex nersqu lejk!

Ġesù, ħallina niġu ħdejk fis-skiet
Biex aħna nieklu
Mill-Ħobż tas-smewwiet,
Fik biss il-ħajja, fik id-dawl u l-ġid,
Inti ta’ qlubna l-egħżeż Qalb u s-Sid!’

Xi ġmiel, xi ħlewwa meta fuq l-Artal
Int tistenniena minn ġo dik id-Dar,
O Qalb ħanina, għid xi tridna ntuk;
Din qalbna ċkejkna sabiex inħobbuk.

W. J. Maher SJ
Addattata għall-Malti minn Dun Frans Camilleri

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright