Available from KDZ office
SCORE
 

51. Bħalma int o Marija

Bħalma int, o Marija, fit-tempju
Kollok ħeġġa offrejt ’l Ibnek Ġesù,
Ressaq int dawn l-offerti lil Alla,
Għaliex aħna neqsin mill-virtù.
Lilu miegħek nitolbu bil-qima
Biex ikunu qalb waħda il-bnedmin,
Biex iħares il-Knisja ta’ Ibnek,
Taħt Ragħaj wieħed ilkoll miġburin.

Dun Frans Camilleri & P. Daniel Sammut O.Carm.

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright