Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

512. Osanna
(Hosanna)

Rit:
Osanna, osanna
Osanna fl-għoli tas-smewwiet x2

Ngħollu ’l ismek Mulej
B’qalb mimlija tifħir
Ngħollu lilek Missier qaddis
Osanna fl-għoli tas-smewwiet.
Rit:
Glorja, glorja,
Glorja lir-Re tar-rejiet. x2
Rit:
Kristu, Kristu,
Kristu hu r-Re tar-rejiet. x2


Addattata għall-Malti minn Andrew Cauchi

 

Tema

Tifħir

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright