Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Midi File
Midi
 

52. Bierek dal-ħobż

Bierek dal-ħobż, Missier ħanin,
Mill-qamħ li bih tgħajjixna;
Il-ħobż li jgħaqqad il-bnedmin
Ma’ Ibnek Kristu Sidna.

Bierek ukoll, Missier qaddis,
Dal-kalċi li jsalvana,
Ħa jsir għalina d-Demm għażiż,
Ta’ Kristu, Feddej tagħna.

Kliem ta' soru Klarissa fuq mużika ta' J. S. Bach

 

Waqt Liturġiku

Offertorju

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright