Available from KDZ office
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

520. Qaddis

Qaddis, qaddis, qaddis
Mulej Alla tal-eżerċti,
Is-smewwiet u l-art
Mimlija bil-glorja tiegħek
Osanna fil-għoli tas-smewwiet
Imbierek min ġej f’isem il-Mulej
Osanna fil-għoli tas-smewwiet
Tas-smewwiet.


 

 

Waqt Liturġiku

Qaddis

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright