522. Qaddis, Qaddis

Qaddis, qaddis, il-Mulej tal-eżerċti
Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja
Osanna fl-għoli tas-smewwiet.

Imbierek min ġej, imbierek min ġej
Minn ġej, min ġej, f’isem il-Mulej
Osanna fil-għoli, fl-għoli tas-sema
Osanna fl-għoli tas-smewwiet.

 

 

Waqt Liturġiku

Qaddis

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright