525. Qalb ta’ Ġesù ħanina

Kieku ma kontx ħuġġieġa
Ta’ nar ta’ mħabba
Ma kontx titlaħħam sabiex tmut għalina
U tibqa’ ttenni tal-Kalvarju l-ġrajja
Qalb ta’ Ġesù ħanina!

Kieku ma kontx ħuġġieġa
Ta’ nar ta’ mħabba
Ma kontx tinħall u tfur fi xmara bnina
Sabiex taħsel il-ħtijiet
Ta’ ġens il-bniedem,
Qalb ta’ Ġesù ħanina!

Karmnu Vassallo & Carmelo Pace

 

Tema

Qima
Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright