Available from KDZ office
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

534. Ragħaj ta’ ruħi
(Shepherd of my soul)

Ragħaj ta’ ruħi rrid
kontroll ta’ ħajti ntik
Kull fejn tmexxini int, warajk niġi
Kull ma int lissint, li nisma’ jien għażilt
Kull fejn teħodni int, jien immur.

Jekk f’mergħat fil-kwiet teħodni
Jew fejn l-ilma jgelgel pur
O ragħaj ta’ ruħi dejjem ħdejja tkun
Jekk quddiemi tfeġġ muntanja
Jew xi wied fond u mudlam
O ragħaj ta’ ruħi gwida għalija kun.


Addattata għall-Malti minn Martin Fenech

 

Waqt Liturġiku

Tqarbin
 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright