Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

536. Reġa’ sebaħ

Reġa’ sebaħ, ja Mulejja,
Agħti tiegħek dan il-Jum:
Lejk nittajjar bil-ħsieb tiegħi
Kull filgħodu malli nqum.
Fix-xemx jiddi l-ġmiel ta’ wiċċek,
Inti ssebbaħ il-ħolqien;
Isellmulek l-art u s-sema
Kull filgħodu bl-ogħla lsien.

Rit:
Ja Mulejja niżżikħajr,
Għaliex int tal-ħajja s-Sid:
Fik is-setgħa, fik il-ħniena,
Int fawwara ta’ kull ġid.

F’dan il-lejl li għadda fuqi
Int ħaristni, Alla ħanin;
Int wennistni minn kull biżgħa,
Warrabt minni l-ħolm ħażin.
Bħal missier f’telfa ta’ mħabba
It-taħbit ta’ qalbi smajt;
Xħitt is-saħħa ġewwa sidri
Ma’ kull nifs li jiena tajt. Rit:

F’dan il-jum tħallix, Mulejja,
Li jitnissel f’qalbi d-dnub;
Inti taf li l-għadu tagħna
Għandu x-xbiek dejjem minsub.
Tini l-Omm tal-Iben tiegħek
Biex tħarisni mit-tiġrib,
U tgħallimni b’imħabbitha
Kif inħaddan is-salib. Rit:

Dun Karm Psaila & G. Caruana

 

Waqt Liturġiku

Dħul

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright