Available from KDZ office
SCORE
 
Video
 

538. Riesaq il-lejl Mulejja

Riesaq il-lejl, Mulejja,
Bil-wegħda tal-mistrieħ;
Ġa beda s-sema jħammar
Fi nżul ix-xemx sabiħ:
Dalwaqt jixirfu l-kwiekeb,
Fil-għoli tas-smewwiet;
Dalwaqt il-ħajja torqod,
Kull ħoss imut fis-skiet.

Rit:
Inti, li dejjem tgħammar,
Fis-sebħ ta’ jum bla tmiem,
Fid-dlam tal-lejl ħarisna,
Xerred ġo qlubna s-sliem.

Temmejna l-jum, Mulejja,
Imqassam ħidma u serħ,
Xi waqt miksur bin-niket;
Mogħni xi waqt bil-ferħ.
Kollox mit-tieba tiegħek,
Għax int Missier ħanin,
Li trid il-ħlejjaq kollha
Bi mħabbtek biss henjin. Rit:

Ieqaf, Mulej, mal-fqajjar,
’Tih l-għata, ’tih l-għajxien,
Sabbar lil min hu mibki,
Serraħ lil min għajjien.
Iġbed bil-ħlewwa l-midneb,
Li regħxek mingħajr jedd,
Tħalli lil ħadd fil-biża’,
Tal-ħaqq imur jimtedd. Rit:


Dun Karm Psaila & G. Caruana

 

Żmien Liturġiku

Avvent

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright