544. Salve Reġina

Salve Reġina
Omm kollok ħniena
Ħajja, ħlewwa
Tama tagħna
Sliema għalik ingħidu
Salve Reġina. x2

Għaliex aħna tturufnati
Ulied Eva lilek nitniehdu
Aħna li nibku w nolfqu
Fejn dan il-wied tad-dmugħ.

Avukata tagħna
Ħares lejna bil-ħniena u wrina
Wara dan it-turufnament
Il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.

Salve Reġina,
Omm kollok ħniena
O ħanina, o pija
O ħelwa Verġni Marija
Salve Reġina
Salve Reġina,
Salve, Salve.

 

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright