Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

549. Sebbħu lil Alla

Sebbħu lil Alla,
Għax setgħani u qaddis,
Għannu lill-Mulej ġnus kollha,
Għax hu ta’ mħabba.
Ismu kbir u qawwi,
Jisboq ta’ kull ħlejqa,
Alla tagħna twajjeb,
Lilu nagħtu qima.

Sebbħu lil Alla…

Ħallieq ta’ kollox
Lilek aħna niżżukħajr,
Lilek aħna b’ferħ infaħħru,
Għax int tal-ħniena.
Missier Alla tagħna,
Aħna lkoll uliedek,
Lilek aħna nweġġgħu,
Lilek nagħtu qima.

Ħallieq ta’ kollox…

Int saħħa tagħna,
Lilek aħna nagħrfu b’Sid,
Inti sejf u tarka tagħna,
Int għajn ta’ kull ġid.
Missier, ftakar fina,
Fik it-tama tagħna,
Lilek aħna nsejħu,
Biex int tieqaf magħna.

Int saħħa tagħna…

Edmond L. Budry & G. F. Handel

 

Waqt Liturġiku

Dħul

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright