Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 

55. Biex insir Ewkaristija

Kemm ħabbejtni int,
Mulej, kemm ħabbejtni int
Għax għalija għoġbok issir Ewkaristija.

Kemm ħabbejtni int,
Mulej, kemm ħabbejtni int
Għax għalija għoġbok issir Ewkaristija.

Ħudni int f’idejk,
Mulej, ħudni int f’idejk
O Ġesù, berikni,
Qassamni ’l dawk madwari.

Ħudni int f’idejk,
Mulej, ħudni int f’idejk
O Ġesù, berikni,
Qassamni ’l dawk madwari.

O Ġesù maħbub,
Nitolbok kun miegħi int
Biex għal ħuti kollha insir Ewkaristija.

O Ġesù maħbub,
Nitolbok kun miegħi int
Biex għal ħuti kollha insir Ewkaristija.


Christopher Beatty
Addattata għall-Malti minn Ivan Farrugia

 

Waqt Liturġiku

Ringrazzjament

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright