Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Midi File
Midi
 

555. Sibt teżor

Mulej għand min immur?
Kliem il-ħajja jinsab fik
Inti biss fuq din l-art
Jew fis-skiet tas-smewwiet
Mulej tiegħi, Salvatur.

Rit:
Jien darba f’għalqa sibt teżor
Li ma jintemmx
Biż-żmien, bil-mewt
Kull ma għandi nbigħ
U nagħti kull ma jien
Biex nikseb sewwa dat-teżor.

Ġesù, sid il-ħolqien
Ma jonqosni xejn Mulej
Ħlief li nara u nemmen li ħajti f’idejk
U fis-saltna tas-smewwiet. Rit:

 

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright