561. Sliem o Marija

Sliem o Marija, bil-grazzja mimlija
Il-Mulej miegħek, il-Mulej miegħek
Sliem o Marija, bil-grazzja mimlija
Il-Mulej miegħek, il-Mulej miegħek.
Imbierka inti fost in-nisa
U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù
Santa Marija, Omm Alla tagħna
Santa Marija, Omm Alla tagħna.
Itlob għalina l-midinbin
Issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna Ammen
Santa Marija, Omma Alla tagħna
Itlob għalina, itlob għalina.

© Gen Verde
Addattata għall-Malti mill-oriġinali "Salve Regina".

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright