Chords
CHORDS
 

568. Spirtu t'Alla qanqal ruħi
(Holy spirit move within me)

Spirtu t’Alla qanqal ruħi
Spirtu t’Alla ejja fuqi llum
Spirtu t’Alla ħudni fejn
Jien nitlob fis-sigriet
Uri l-glorja t’Alla l-ħaj.
Spirtu t’Alla nilqgħuk fostna
Spirtu t’Alla aħna nixtiequk
Spirtu t’Alla qim minn qlubna
Hekk li l-glorja t’Alla naraw.

Addattata għall-Malti minn Martin Fenech

 

Tema

Spirtu s-Santu

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright