Chords
CHORDS
 

57. Biex tgħix fina

B’dan il-ħobż, frott tal-art, Mulej
Il-qamħ bnin li inti stess kabbart
F’ġismek ibdilna, b’imħabba imliena
Biex tibqa’, fina tgħix.

B’dan l-inbid, frott tal-art, Mulej
Għeneb bnin li inti stess kabbart
B’demmek aħsilna, mill-ħtija eħlisna
Biex tibqa’, fina tgħix.

Rit:
Għeneb u qamħ, f’ikel u xorb
Bdilna b’ħidmitna, Mulej
Il-ħobż, l-inbid,
Ibdel fil-ġisem u d-demm
Ta’ Kristu l-Feddej.

Fr. Karm Debattista mssp © 2005 Karm Debattista mssp

 

Waqt Liturġiku

Offertorju

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright