Available from KDZ office
SCORE
 

570. Staqsejtek darba

Staqsejtek darba, għaliex
Int ridt tibqa’ magħna, fl-Ewkaristija
Iżda ma sibtx Int li Int Alla
Xi mezz kif tħalli anke ’l Marija.

O, o, o, o, o, o, o ……

Fis-silenzju li Int ħloqt fija
Stħajjiltek tgħidli:
“Ma ridtx inħalli ’l Marija fuq l-art
Għax ridt nara lilek……..timitaha……..
Anke jekk bħalha mintix l-imħabba tiegħi
Tittrasformak…….
Biex tkun omm l-umanità
Illi sal-lum tixtieq lil Alla
U lill-omm tiegħu.

Le, ma ridtx inħalli ’l Marija fuq l-art
Għax ridt nara lilek
Timitaha ……. Timitaha ….. Timitaha.

© Moviment Gen Addattata għall-Malti mill-oriġinali
"T'ho chiesto un giorno".

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright