578. Talba quddiem kurċifiss

O Alla l-aktar għoli u glorjuż,
Dawwalli int id-dlam ta’ qalbi
Agħtini fidi vera, tama ċerta
Imħabba perfetta o Mulej.

Flimkien ma’ għaqal u għerf,
Biex inkun nista’ nobdi,
Il-kmandament tiegħek
Qaddis u veru Mulej.

 

 

Tema

Qima
Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright