Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

579. Talba tal-midneb

Ħallini llum ħelwa Marija
Nersaq f’riġlejk sabiex nitolbok
Titlob għalija lil Ġesù Ibnek
Għax jien naf żgur li jisma’ minnek.

Rit:
Jien naf ukoll li inti tħobbni
Għax għażlek Hu sabiex tkun ommi
Għalhekk bil-qalb ser intennilek.
Ave Maria.

Kull fejn ħarsti ddur lilek nilmaħ żgur
Fuq l-art u s-smewwiet jidwu l-innijiet.
Biex nuruk il-ferħ kbir
Li bih il-qalb tkun trid ittir.
Infaħħruk, inqimuk, bħala sultana. Rit:

 

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright