Chords
CHORDS
 

580. Talba taż-żgħażagħ

Ġesù tagħna feddej tajjeb
Taf li lilek inħobbuk
Taf ukoll li aħna ż-żgħażagħ
Kulma għandna, nixtiequ ntuk.

Mulej inti tant ħabbejtna
Li għalina sfajt mislub
U kif nistgħu aħna ngħidu
Li f’ħajjitna m’intix misjub.

Mulej aħna, aħna ż-żgħażagħ
Hemm quddiemna l-futur
Dana lilek irridu noffru
l-ideal ta’ żagħżugħ matur.

Ħafna żgħażagħ taf li għadhom
’Il bogħod minnek o Mulej.
Minn qiegħ qalbna qed nitolbu
Biex turihom li, int Feddej. x2 

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright