Available from KDZ office
CHORDS
 

598. Tiegħek jien Ġesù
(I belong to you)

Għandek jien
Qrib qalbek ilqagħni Mulej
Nixxennaq li nkun hemm
Ħniena rrid
B’demmek naddafni Mulej
Mis-silġ aktar nibjad.

Rit:
Tiegħek jien Ġesù,
Inħobbok kemm indum
Irrid li jiena ngħix għalik
Int il-ferħ li nħoss
Teżor li jiena ngħożż
Imħabbti Int, qalbi mħeġġ’ għalik.

Ħajti hawn
Miegħek irrid li nkun
Qalbi rrid nagħtik
Imħabbtek hi
Perfetta li tkeċċi l-biżgħat
Ħelsien li jiena sibt. Rit:

Addattata għall-Malti minn Jane Farrugia

 

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright