Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

601. Tiġi saltnatek

Missierna, Abba Missier
Missier illi Inti fis-smewwiet
Jitqaddes l-isem tiegħek
Mill-qalb ta’ ħafna wlied
Missierna, illi Inti fis-smewwiet.

Rit:
Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek
Ikun dak li trid Int
Kif fis-sema hekkda fl-art x2

Missierna, ’tina l-ħobż
L-għajxien illi għandna bżonn kuljum
U aħfrilna d-dnubiet tagħna
Kif naħfru lill-bnedmin
Li magħna huma kienu midjunin. Rit:

Missierna, la ddaħħalniex
Fi żmien ta’ tensjoni u tiġrib
Eħlisna minn kull ħażen
Mix-xibka tal-qerried
Eħlisna minn kull qerq tad-dlamijiet. Rit:

 

 

Waqt Liturġiku

Missierna

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright