Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

607. Tneżżajt mill-ġmiel u l-maestà
(You laid aside your majesty)

Tneżżajt mill-ġmiel u l-maestà
Baxxejt rasek b’umiltà
Minn dawk stess soffrejt
Li ħlaqt u tant ħabbejthom
Fuqek stess dnubieti rfajt
Meta mitt u rxuxtajt
Iva ssaltan Int
Merfugħ fuq l-art u s-sema.

Minn qalbi rrid inqimek, o Mulej
Bi mħabbtek int irbaħtni, o Feddej
Għal dejjem ta’ dejjem, nibqa’ nħobbok
U għalija mitt Int waħdek biss
Ħajtek tajt biex lili ħlist
Leħni ngħolli lejk, Ġesù irrid inqimek.

Addattata għall-Malti minn Martin Fenech

 

Tema

Qima
 

Żmien Liturġiku

Randan

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright