Available from KDZ office
SCORE
 

62. Bl-akbar qima

Bl-akbar qima, o mbierka Madonna,
Flimkien miegħek fid-dar tal-Mulej,
Hawn inġbarna fit-talb, fil-qdusija,
Ħelwa Omm u Omm il-Feddej.

Jisma’ talbna il-Mulej għaliex lilek,
Tak is-setgħa li int b’dik il-Qalb,
Tikseb kollox met’ inti twassallu,
Kull ma wliedek jgħidulek fit-talb.

Dun Frans Camilleri & P. Daniel Sammut O.Carm.

 

Tema

Marjani

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright