Available from KDZ office
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

629. Xewqet qalbi
(I give you my heart)

Din hi xewqet qalbi, li nagħtik ġieħ
U li fond ta’ mħabbti, fik jistrieħ
B’kull ma hemm ġo fija, tifħir nagħtik
Kull ma nagħti qima narah fik.

Rit:
Waqt li qalbi nagħtik
Din ruħi tistrieħ fik
Irrid li ngħix għalik
Ma’ kull nifs li bih ngħix
F’kull mument jien irrid ngħid
Ha jkun dak li trid int.

Addattata għall-Malti minn Andrew Cauchi

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright