Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

647. Żommli jdejja, Mulej

Meta d-dalma tal-lejl
Taqa’ fuqi, Mulej,
Meta għajnejja jitqalu bid-dmugħ.

Rit:
Meta fl-hemm u fl-uġigħ
Fuq spallejk nistrieħ,
Żommli jdejja, Mulej, f’idejk.

Meta waħdi f’tiġrib
Nimxi t-triq tas-salib,
Meta ħbiebi ma jagħrfunix. Rit:

Meta fit-triq għajjien,
Dawl ma nara mkien,
Dawl ta’ ħajti kun int, Mulej. Rit:

Jim Reeves
Addattata għall-Malti minn Joe Tanti (Greenfields)

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright