Available from KDZ office
SCORE
 

86. Dal-ħobż u nbid

Dal-ħobż u nbid, noffrulek Mulej
Missier ħanin, tagħna l-Feddej
Dan huwa r-rigal li sejrin nagħtuk
Għax inħobbuk, dejjem infaħħruk.

O Kbir Ħallieq, tagħna l-bnedmin
Fid-dinja ġejt u ħajtek ħallejt
Biex tifdina mill-jasar tad-dnub
Qed nitolbuk, ismagħna Mulej.
 

 

Waqt Liturġiku

Offertorju

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright