Scores
SCORE
 
Midi File
Midi
 

88. Dal-misteru

Dal-misteru, għarkopptejna,
Ejjew mela naduraw
U quddiem ir-riti ġodda
Suriet qodma jispiċċaw;
Bit-twemmin ġo qalbna nħossu
Dak li s-sensi le jaraw.

Lill-Missier inroddu, u ’l Iben
B’qalbna kollha kull tifħir,
Lejhom mat-tberik ta’ qalbna,
Imħabbitna ’l fuq ittir;
Lill-Ispirtu li ġej minnhom
Ħajr ukoll, xejn inqas kbir. Ammen.San Tumas t'Akwinu

 

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright