Scores
SCORE
 

9. Agħtihom il-mistrieħ

Rit:
Agħtihom il-mistrieħ ta’ dejjem;
Fuqhom jiddi d-dawl ta’ dejjem.

Minn qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej:
Isma’, Sidi, il-leħen tiegħi!
Ħa jkunu widnejk miftuħa,
Jien u nitolbok bil-ħniena. Rit:

Jekk tal-ħtijiet int tagħti kas, Mulej,
Sidi, min jista’ jżomm sħiħ?
Imma għandek hemm il-maħfra,
Biex hekk inqimuk fil-biża’ tiegħek. Rit:

Jien lill-Mulej nistenna,
Ruħi f’kelmtu tittama.
Tistenna ruħi lil Sidi,
Aktar milli l-għassiesa s-sebħ. Rit:

Aktar milli l-għassiesa s-sebħ,
Jistenna Israel lill-Mulej!
Għax għand il-Mulej hemm it-tjieba,
U l-fidwa għandu bil-kotra. Rit:


 

 

 

Tema

Varji

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright