Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 

91. Dawl il-ġnus
(Light of the world)

Int dawl il-ġnus, inżilt hawn ġejt fostna
Dawwal għajnejja biex fik
Ħajti li inti fawwart bi sbuħitek
Qima mill-qalb ġejt nagħtik.

Rit:
Hawn ġejt biex inqimek
Hawn immil quddiemek
Hawn irrid nistqarr li int il-Mulej
Int turini ġmielek
Mogħni bi sbuħitek
Int għalija ġawhra tul iż-żmien.

Re ta’ kull żmien, ogħla ’l fuq bil-qima
Ifrex idejk mis-smewwiet
Fostna inżilt fuq din l-art, xogħol għemilek
Fi mħabbtek għalina ċċekkint. Rit:

Kif nista’ nqis dak li int ħallast
Ħtijieti ħadt fuq is-salib. x2 Rit:

Addattata għall-Malti minn Mario Cucciardi

 

Tema

Qima
 

Żmien Liturġiku

Randan

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright