Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Midi File
Midi
 

93. Dawn l-idejn

Dawn l-idejn ħudhom għalik Mulej
Ħejjihom għal saltnatek fuq din l-art
Int qaddishom o Mulej
Biex fil-qadi għall-Feddej
Ixandru l-bxara t-tajba lill-bnedmin.

Din il-qalb imħeġġa għalik Mulej
L-imħabba ixħet fix-xogħol tal-idejn
Fit-taqbida ta’ kuljum
Kun għalihom kenn u tmun
Biex jaqdu lill-Ispirtu u lill-Missier.

Sebastian Temple © 1987 Mc Crimmon Publishing Co Ltd

 

Waqt Liturġiku

Offertorju

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright