Chords
CHORDS
 
Available from KDZ office
SCORE
 

94. Dawru l-ħarsa ta’ qalbkom
(Turn your eyes upon Jesus)

Dawru l-ħarsa ta’ qalbkom
F’ Ġesù ħa jissammru l-għajnejn
U t-tlellix tal-art donnu jidher dlam
Meta ħdejh jiddi d-dawl tal-Mulej.

Addattata għall-Malti minn Joe C. Aquilina

 

Tema

Qima

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright