Chords
CHORDS
 
Scores
SCORE
 
Powerpoint
PPT
 
Midi File
Midi
 

96. Debħa Maltija

Bil-qamħa Maltija, Kristu ħanin,
Biha jrejjaqna, lilna l-bnedmin,
Bl-għenba Maltija, Kristu jrid,
Jagħtina demmu, kalċi bl-inbid.

L-idejn qaddisa, tas-saċerdot,
Waqt il-quddiesa, l-ispeċi jrodd,
Lil ħanin Alla, lilna jrodd
Is-sagrifiċċju, t’għasir il-frott.

Il-ħajja tagħna, tkun bħall-artal;
B’qalbna nadifa, mill-ġieħ battal,
L-offerta nsiru, bil-mod il-mod.
Tintlaqa’ minnek, kbir Saċerdot.

Joe Vella & P. Ġorġ Zammit OFM Conv.

 

 

Waqt Liturġiku

Offertorju

Website: www.iktusmalta.org Copyright: Copyright